Mateřská škola SEDMIKRÁSKA, Horní Ves 71, 393 01 Pelhřimov je právním subjektem, jehož zřizovatelem je obec Horní Ves.

Jedná se o malou mateřskou školu s kapacitou 35 dětí. V budově školy se nachází dvě třídy, ložnice, ředitelna, šatny dětí, sociální zařízení a kuchyně. V přízemí se nachází třída mladších dětí - Sluníčka. V současné době ji navštěvuje 13 dětí ve věku od 2 let do 4 let. Děti zde mají vhodné zázemí pro postupnou adaptaci na pobyt mimo rodinu a začleňování do kolektivu dětí. V patře se nachází třída starších dětí - Kytiček, kterou navštěvuje 16 dětí ve věku od 2 let do 6 let. Třída je přizpůsobena vzdělávání dětí s povinnou předškolní docházkou. Materiální vybavení i organizace třídy odpovídají potřebám dětí (vhodné hračky, tematické koutky).

Využíváme blízkosti přírody k vycházkám, pozorování změn během roku, přenášení výuky do přírody. Při seznamování s okolním světem se snažíme aktivovat všechny smysly, experimentovat, využívat metodu prožitkového učení.

Vedeme děti k samostatnosti, touze po objevování nových věcí a budování přátelských vazeb. Učíme děti spolupráci, toleranci i schopnosti vyjádřit vlastní názor. Podporujeme blízkou spolupráci rodiny a mateřské školy, pořádáme různé akce, tvořivé dílny, setkávání při příležitosti oslav svátků či tradic. Snažíme se vytvořit dětem klidné prostředí plné pohody, kde se děti cítí bezpečně a mohou se rozvíjet po všech stránkách.

V rámci zpestření pravidelného režimu školy pořádáme různé výlety, projektové dny nebo různá vystoupení. Děti se účastní pravidelných oslav v obci (vánoční posezení, Den matek, vítání občánků).

Mateřská škola je zařízení s celodenním provozem od 6:00h do 16:30h.

Dětem se v současné době věnují  3 pedagogické pracovnice – ředitelka, 2 učitelky . O provoz a stravování se stará paní kuchařka a školnice.

Režim dne v mateřské škole:

 

6.00 – 7.00

příchod dětí do mateřské školy do třídy Sluníček, spontánní hry

7.00

děti ze třídy Kytiček odchází do své třídy

7.00 8.30

individuální, skupinová práce, kooperativní hry

komunitní kruh s přivítáním

výchovně vzdělávací činnosti v rámci integrovaných bloků

8.30 – 9.00

hygiena

příprava na přesnídávku

přesnídávka

9.00 – 9.30

spontánní hry

výchovně vzdělávací činnost v rámci integrovaných bloků

9.30 – 11.15

hygiena, příprava na pobyt venku

pobyt venku

hygiena před obědem

11.15 – 12.00

oběd, čištění zubů, hygiena

odchod dětí s polodenní docházkou

příprava na odpolední odpočinek

12.00 – 14.00

odpolední odpočinek

klidové, relaxační činnosti

14.00 – 14.30

probouzení dětí, oblékání, hygiena

svačina

14.30 – 16.30

spontánní hry, výchovně vzdělávací činnosti, odchod dětí

 

 

Identifikační údaje o mateřské škole:

Mateřská škola SEDMIKRÁSKA Horní Ves

Horní Ves 71, 393 01 Pelhřimov

IČ: 71002171

Tel.: 565 381 027

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

webové stránky: www.sedmikraskahornives.cz

Zřizovatel: obec Horní Ves 

Ředitelka mateřské školy: Mgr. Marta Stoklasová