Projekty a financování

Kategorie: Kdo jsme Zveřejněno: středa 21. srpen 2019 11:39 Napsal Marta Stoklasová

  Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014115 s názvem "Rozvoj MŠ Sedmikráska II.", který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na podporu rovného přístupu ke kvalitním programům školního rozvoje, k primárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání.

Celková výše podpory činí 219 352 Kč.

 

 

 

 

 

Mateřská škola Sedmikráska se zapojila do projektu "Celé Česko čte dětem". Tento projekt realizujeme ve třídách hlavně společným čtením. Založili jsme si také průkazku do místní knihovny a pravidelně si zde půjčujeme knihy, které děti zaujmou. Plánujeme také návštěvy dalších knihoven (Horní Cerekev, Pelhřimov), odbornou přednášku pro rodiče (vhodný výběr knih pro děti předškolního věku) a ve spolupráci s rodiči také vytvoření vlastní pohádkové knihy.

 

 V letošním školním roce jsme se opět zapojili do "Soutěže s panem Popelou". Prosíme rodiče o pomoc při sběru papíru. Za získané odměny pořizujeme např. knihy nebo hračky pro děti.

 

 

 

Projekt si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových.

Budeme se snažit, aby plnění jednotlivých úkolů přinášelo dětem potěšení a radost z pohybu, naučilo je překonávat překážky a rozvíjelo jejich samostatnost při dalším zdokonalování pohybových dovedností.

 

 

INTEGRAČNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY MEDVÍDEK NIVEA

Program vychází z aktuálních požadavků na předškolní vzdělávání, je založen na současných vědeckých poznatcích o vývoji dítěte, respektuje jeho potřeby i zájmy. Byl vytvořen plně v souladu s koncepcí závazného kurikulárního dokumentu pro předškolní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Každý rok je aktualizován dle stávajících požadavků na předškolní výchovu. Podporuje u předškolních dětí individuální rozvojové možnosti a pomocí her a smysluplně navozených tvořivých činností přirozeně ovlivňuje jejich vztah k poznávání a učení. 

 Děti obdržely školní i domácí pracovní sešity, které obohatí předškolní přípravu.

 

Zobrazeno: 594